Hướng dẫn cài đặt tích điểm khách hàng trên phần mềm Sổ Bán Hàng

Chia sẻ bài viết:

Chăm sóc khách hàng tốt giúp tỷ lệ quay lại mua hàng cao hơn, từ đó tạo nguồn doanh thu đều đặn, bền vững cho cửa hàng. Tích điểm khách hàng là một giải pháp hỗ trợ bạn chăm sóc khách hàng tốt hơn. Để cài đặt tích điểm khách hàng trên ứng dụng Sổ Bán Hàng bạn làm theo các bước:

Nhấn vào ảnh đại diện (1) > Cài đặt cửa hàng (2) > Tích điểm khách hàng (3) > Bật Tích điểm khách hàng, nhập số điểm bạn muốn qui đổi vào Tặng điểm khi khách hàng thanh toán hoá đơn (4) > Đổi điểm thành VND (5)> Cập nhật (6)

Chú ý:

  • Điểm chỉ nhập được số tự nhiên, không nhập được số thập phân.
  • Khi khách hàng thanh toán hoá đơn, điểm tặng tính trên hệ thống bị lẻ thì hệ thống tự động lấy phần nguyên.

Ví dụ:

Tặng điểm khi khách hàng thanh toán hoá đơn: 1.000 vnd = 1 điểm

Khi khách hàng thanh toán hoá đơn 123.500 vnd

Số điểm khách hàng được tặng tính theo công thức sẽ là:

1*123.500/1.000 = 123,5

Cài đặt nâng cao:

  • Tích điểm không bao gồm phí vận chuyển: điểm sẽ chỉ được tích trên giá trị sản phẩm khách mua hàng mà không cộng thêm phí phận chuyển.
  • Tích điểm cho hóa đơn thanh toán bằng điểm thưởng: Điểm vẫn sẽ được tích cho đơn hàng vừa mua khi khách hàng có sử dụng điểm tích lũy để thanh toán hóa đơn này.

Chúc bạn thao tác thành công và thu hút nhiều khách hàng với tính năng tích điểm này nhé!

Chia sẻ bài viết: