Hướng dẫn cài đặt tích điểm khách hàng

Chia sẻ bài viết:

Chăm sóc khách hàng tốt giúp tỷ lệ quay lại mua hàng cao hơn, từ đó tạo nguồn doanh thu đều đặn, bền vững cho cửa hàng. Tích điểm khách hàng là một giải pháp hỗ trợ bạn chăm sóc khách hàng tốt hơn. Để cài đặt tích điểm khách hàng trên ứng dụng Sổ Bán Hàng bạn làm theo các bước:

Nhấn vào ảnh đại diện (1) > Cài đặt cửa hàng (2) > Tích điểm khách hàng (3) > Bật Tích điểm khách hàng, nhập số điểm bạn muốn qui đổi vào Tặng điểm khi khách hàng thanh toán hoá đơn (4) > Cập nhật (5)

Chú ý:

  • Điểm chỉ nhập được số tự nhiên, không nhập được số thập phân.
  • Khi khách hàng thanh toán hoá đơn, điểm tặng tính trên hệ thống bị lẻ thì hệ thống tự động lấy phần nguyên.

Ví dụ:

Tặng điểm khi khách hàng thanh toán hoá đơn: 1.000 vnd = 1 điểm

Khi khách hàng thanh toán hoá đơn 123.500 vnd

Số điểm khách hàng được tặng tính theo công thức sẽ là:

1*123.500/1.000 = 123,5

Tuy nhiên vì có lẻ phần thập phân nên hệ thống lấy 123 là số điểm tặng cho hoá đơn giá trị 123.500 vnđ

Chia sẻ bài viết: