Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Quản lý nhân viên

Quản lý nhân viên trong lĩnh vực bán hàng là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Làm sao chủ kinh doanh vừa kiểm soát được các hoạt động bán hàng của nhân viên, vừa xem và đối soát được các báo cáo để tránh thất thoát chi phí. Ngoài ra còn không tiết lộ doanh thu, lợi nhuận bán hàng của cửa hàng mình với nhân viên là chuyện vô cùng nan giải.

Sổ Bán Hàng cung cấp cho bạn giải pháp quản lý nhân viên và phân quyền truy cập trên phần mềm quản lý bán hàng vô cùng đơn giản và dễ dàng theo dõi cũng như quản lý.

Xem chi tiết các tính năng bên dưới để thiết lập quản lý nhân viên và cài đặt quyền truy cập nhé: