Báo cáo thu chi

Chia sẻ bài viết:

Báo cáo thu chi giúp bạn nắm bắt nhanh dòng tiền của cửa hàng. Báo cáo thu chi cung cấp nhanh cho bạn: tổng thu, tổng chi, các loại khoản thu/chi theo thời gian.

 • Nắm bắt nhanh chóng dòng tiền của cửa hàng giúp kiểm soát thu, chi hiệu quả
 • Kiểm soát minh bạch, rõ ràng các nguồn thu, các loại chi phí tránh thất thoát tiền bạc.

Để sử dụng báo cáo thu chi hiệu quả, dừng bỏ qua cách xem báo cáo thu chi hiệu quả của Sổ Bán Hàng nhé!

 1. Hướng dẫn mở báo cáo thu chi

Có 3 cách mở báo cáo thu chi trên Sổ Bán Hàng.

Cách 1: Tại màn hình chính, nhấn Báo cáo lãi lỗ (1) > Thu chi (2)

Cách 2: Tại màn hình chính, nhấn Báo cáo (1) > Thu chi (2)

Cách 3: Tại màn hình chính, nhấn Thêm tính năng (1) > Thu chi (2) > Báo cáo (3)

 1. Hướng dẫn xem báo cáo thu chi hiệu quả trên Sổ Bán Hàng

Để sử dụng báo cáo thu chi hiệu quả hỗ trợ kịp thời cho các quyết định kinh doanh bạn cần biết xem, đọc hiểu báo cáo thu chi. Sau đây Sổ Bán Hàng sẽ hướng dẫn bạn đọc hiểu và sử dụng báo cáo thu chi hiệu quả nhất.

Báo cáo thu chi trên Sổ Bán Hàng gồm báo cáo: Tổng thu Tổng chi

2.1 Báo cáo Tổng thu

Tổng thu là tổng tất các khoản thu từ bán hàng, thu hồi nợ, được người khác cho/ tặng trong một khoảng thời gian nhất định.

 • Xem tổng thu theo thời gian

Khi bấm vào mục Thu-chi mặc định bạn sẽ ở mục Thu

Nhấn Tháng này (1) để chọn khoảng thời gian muốn xem: Hôm nay, Tuần này, Tháng này, Tuần trước, Tháng trước, Thời gian khác (2)(tuỳ chỉnh thời gian xem báo cáo)

Tại Biểu đồ tổng thu theo tháng, bạn có thể xem được biến động tổng thu của tháng này với tháng trước để nhanh chóng phát hiện ra các ngày có doanh thu/ tổng thu đột biến.

 • Xem tổng thu theo tổng quan phân loại

Kéo xuống mục tổng quan phân loại để xem các nhóm khoản thu trong khoảng thời gian đã lọc ở trên.

Bạn có thể lựa chọn biểu đồ phân loại khoản thu theo dạng: Danh sách(1) hoặc Biểu đồ tròn (2)

Ngoài ra, bạn được cung cấp thêm các thông tin:

 • Trung bình thu theo ngày= tổng thu/ số ngày
 • Số dư tháng này= Tổng thu – tổng chi

2.2 Báo cáo Tổng chi

Tổng chi là tổng tất các khoản chi cho hoạt động bán hàng (nhập hàng, mua sắm, thuê mặt bằng, lương…) trong một khoảng thời gian nhất định.

 • Xem tổng chi theo thời gian

Bấm vào mục Tổng thu để chuyển sang mục Chi.

Nhấn Tháng này (1) để chọn khoảng thời gian muốn xem: Hôm nay, Tuần này, Tháng này, Tuần trước, Tháng trước, Thời gian khác(2) (tuỳ chỉnh thời gian xem báo cáo)

Tại Biểu đồ tổng chi theo tháng, bạn có thể xem được biến động tổng chi của tháng này với tháng trước để nhanh chóng phát hiện ra các ngày có chi phí phát sinh đột biến.

 • Xem tổng chi theo tổng quan phân loại

Kéo xuống mục tổng quan phân loại để xem các nhóm khoản thu trong khoảng thời gian đã lọc ở trên.

Bạn có thể lựa chọn biểu đồ phần loại khoản thu theo dạng: Danh sách(1) hoặc Biểu đồ tròn (2)

Ngoài ra, bạn được cung cấp thêm các thông tin:

 • Trung bình chi theo ngày = tổng chi/ số ngày
 • Số dư tháng này = Tổng thu – tổng chi
 1. Hướng dẫn tải báo cáo thu chi

Dữ liệu rất quan trọng đối với chủ cửa hàng. Dữ liệu chính xác là nền tảng báo cáo chính xác, hỗ trợ hiệu quả cho việc ra quyết định kinh doanh hợp lý của chủ cửa hàng.

Để tải báo cáo thu chi bạn cần thao tác như sau:

Bước 1: Mở Quản lý thu chi

Tại trang chủ , nhấn Thêm tính năng (1) > Thu chi (2) > bấm vào biểu tượng lịch (3) để lọc ngày cần truy xuất báo cáo

Bước 2: Chọn thời gian muốn lấy dữ liệu thu chi theo các nút có sẵn hoặc tùy chỉnh thời gian theo ý muốn (4)

Bước 3: Tải báo cáo thu chi

Ấn vào nút tải ngay (5)

Tại đây, bạn có thể chọn loại báo cáo (6):

 • Báo cáo chi tiết Thu chi
 • Báo cáo tổng quan Thu chi

Sau đó chọn Tải báo cáo(7) để hoàn thành tải báo cáo

Bạn đã đi qua hết các hướng dẫn xem và tải báo cáo thu chi. Chúc bạn quản lý cửa hàng của mình trên Sổ Bán Hàng thật hiệu quả!

Chia sẻ bài viết: