Hướng dẫn liên kết ZaloOA vào phần mềm Sổ Bán Hàng (web)

Chia sẻ bài viết:

ZaloOA (Zalo Official Account) là trang chính thức của các tổ chức, doanh nghiệp, nhãn hàng hoặc cộng đồng trên nền tảng Zalo. Đây là nơi để xây dựng thương hiệu, tương tác với người dùng và thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Khi liên kết với Sổ Bán Hàng khách hàng có thể:

  • Đồng bộ tin nhắn từ ZaloOA vào Sổn ng giúp chăm sóc khách hàng chỉ trên một nền tảng
  • Thuận tiện tạo đơn hàng ngay trên khung chat giúp việc chốt đơn được thúc đẩy nhanh hơn

Để liên kết ZaloOA shop thao tác như sau:

Lưu ý: shop cần nâng cấp ZaloOA lên bản trả phí để có thể liên kết được với ứng dụng bên ngoài zalo.

Bước 1:

Shop truy cập website Sổ Bán Hàng phiên bản máy tính tại địa chỉ: https://app.sobanhang.com.

Bước 2:

Shop chọn mục Cài đặt(1) -> Cấu hình(2) -> Quản lý trang(3).

Bước 3:

Shop chọn mục ZaloOA(1) -> Thêm kết nối trang(2).

Bước 4:

Tại đây shop đăng nhập tài khoản có đăng kí ZaloOA.

Tiếp theo, shop chọn tài khoản ZaloOA mình muốn liên kết (1) -> Tích chọn vào mục “Đồng ý cho phép ứng dung” (2) -> Bấm “Cho Phép”(3).

Bước 5:

Sau khi liên kết thành công shop chọn ZaloOA đã liên kết (1) và bấm Truy cập trang (2).

Bước 6:

Để xem tin nhắn shop truy cập vào mục Khách hàng -> Hội Thoại (1).

Shop có thể lọc tin nhắn theo các các kênh ở biểu tượng lọc (2).

Tại đây shop có thể lọc theo Kênh, Nhãn hội thoại, Thời gian (3) -> Áp dụng(4).

Vậy là shop đã hoàn thành liên kết ZaloOA vào ứng dụng Sổ Bán Hàng. Sổ Bán Hàng rất mong tài liệu này sẽ giúp chủ kinh doanh hiểu rõ hơn liên kết ZaloOA. Chúc chủ kinh doanh buôn may bán đắt!

Chia sẻ bài viết: