Hướng dẫn chỉnh sửa, xoá sản phẩm phiên bản Website

Chia sẻ bài viết:

Bạn cần cập nhật lại thông tin sản phẩm và xóa đi những sản phẩm đã không còn bán trên cửa hàng. Sau đây Sổ Bán Hàng hướng dẫn bạn các bước xóa sản phẩm trên ứng dụng và website

Ngoài hướng dẫn chỉnh sửa, xoá sản phẩm trên ứng dụng Sổ Bán Hàng, trong bài viết này, Sổ Bán Hàng sẽ hướng dẫn chỉnh sửa, xoá sản phẩm phiên bản Website. Hãy cùng tìm hiểu và thực hành nhé!

Tại trang Sản phẩm (1), tìm kiếm sản phẩm cần chỉnh sửa trên Thanh tìm kiếm (2). Sau khi sản phẩm cần chỉnh sửa thông tin hiển thị lên, nhấn Dấu ba chấm (3) tại dòng thông tin sản phẩm, nhấn Chỉnh sửa (4) để mở thông tin chi tiết sản phẩm.

Tại Thông tin chi tiết sản phẩm, bạn chỉnh sửa lại nội dung theo nhu cầu (5) và nhấn Lưu sản phẩm (6) để hoàn thành chỉnh sửa sản phẩm.

2. Hướng dẫn xoá sản phẩm phiên bản Website

Tại trang Sản phẩm (1), tìm kiếm sản phẩm (link) cần xoá trên Thanh tìm kiếm (2). Sau khi sản phẩm cần xoá hiển thị lên, nhấn Dấu ba chấm (3) tại dòng thông tin sản phẩm, nhấn Xoá (4).

Bạn nhận được thông báo xác nhận Xoá sản phẩm, bạn chọn Đồng ý (5) để hoàn thành xoá sản phẩm.

3. Xóa hàng loạt nhiều sản phẩm

Tại trang Sản phẩm (1) bạn tích chọn vào các sản phẩm bạn cần xóa hoặc tích vào ô chọn tất cả sản phẩm có trong trang (2) , bạn chọn dấu 3 chấm (3) để chọn Xóa (4) một lúc các sản phẩm bạn đã tích chọn.

Sau đó phần mềm sẽ hỏi lại bạn để xác nhận thao tác xóa của bạn. Bạn chỉ cần chọn Đồng ý (5) để hoàn tất thao tác xóa hàng laotj sản phẩm.

Chúc bạn thao tác thành công!

Chia sẻ bài viết: