Hướng dẫn chỉnh sửa, xoá sản phẩm phiên bản Website

Chia sẻ bài viết:

Ngoài hướng dẫn chỉnh sửa, xoá sản phẩm trên ứng dụng Sổ Bán Hàng, trong bài viết này, Sổ Bán Hàng sẽ hướng dẫn chỉnh sửa, xoá sản phẩm phiên bản Website. Hãy cùng tìm hiểu và thực hành nhé!

  1. Hướng dẫn chỉnh sửa sản phẩm phiên bản Website

Tại trang Sản phẩm (1), tìm kiếm sản phẩm cần chỉnh sửa (link) trên Thanh tìm kiếm (2). Sau khi sản phẩm cần chỉnh sửa thông tin hiển thị lên, nhấn Dấu ba chấm (3) tại dòng thông tin sản phẩm, nhấn Chỉnh sửa (4) để mở thông tin chi tiết sản phẩm.

Tại Thông tin chi tiết sản phẩm, bạn chỉnh sửa lại nội dung theo nhu cầu (5) và nhấn Lưu sản phẩm (6) để hoàn thành chỉnh sửa sản phẩm.

  1. Hướng dẫn xoá sản phẩm phiên bản Website

Tại trang Sản phẩm (1), tìm kiếm sản phẩm (link) cần xoá trên Thanh tìm kiếm (2). Sau khi sản phẩm cần xoá hiển thị lên, nhấn Dấu ba chấm (3) tại dòng thông tin sản phẩm, nhấn Xoá (4).

Bạn nhận được thông báo xác nhận Xoá sản phẩm, nhận Xác nhận (5) để hoàn thành xoá sản phẩm.

Chúc bạn có trải nghiệm vui vẻ với Sổ Bán Hàng phiên bản Website!

Chia sẻ bài viết: