Hướng dẫn thay đổi địa chỉ website cửa hàng

Chia sẻ bài viết:

Mỗi tài khoản trên ứng dụng Sổ Bán Hàng sẽ được cung cấp một địa chỉ Website cửa hàng, bạn có thể gửi đường link cửa hàng online đến khách hàng để quảng bá về sản phẩm/cửa hàng của bạn. Địa chỉ website ngắn gọn sẽ giúp khách hàng dễ dàng nhớ, tìm kiếm được cửa hàng dễ dàng hơn.

Sau đây, Sổ Bán Hàng sẽ hướng dẫn bạn 3 bước đơn giản để thay đổi địa chỉ Website cửa hàng:

Bước 1: Mở trang Cài đặt cửa hàng

Nhấn vào ảnh đại diện cửa hàng (1) >>Cài đặt cửa hàng (2) >> chọn Website bán hàng (3)

Bước 2: Tiếp theo, bạn chọn Cửa hàng trực tuyến (4). Sau đó nhấn biểu tượng chiếc bút tại Địa chỉ Website (5)

Bước 3: Lựa chọn địa chỉ website phù hợp (6) và chọn Cập nhật (7).

Như vậy, chỉ với 3 bước đơn giản, bạn có thể thay đổi địa chỉ website cửa hàng theo ý muốn dễ dàng. Chúc bạn thao tác thành công, buôn may bán đắt nhé!

Chia sẻ bài viết: