Hướng dẫn đổi địa chỉ website cửa hàng

Mỗi cửa hàng trên ứng dụng Sổ Bán Hàng sẽ có một địa chỉ website để bạn có thể gửi cho khách hàng. Địa chỉ website ngắn gọn sẽ giúp khách hàng dễ dàng nhớ, tìm kiếm được cửa hàng của bạn.

Sổ Bán Hàng sẽ hướng dẫn bạn các bước để thay đổi địa chỉ website cửa hàng:

Bước 1: Mở trang Cài đặt cửa hàng

Nhấn vào ảnh đại diện cửa hàng (1), chọn Cài đặt cửa hàng (2) để vào trang Cài đặt cửa hàng

Bước 2: Tại trang Cài đặt cửa hàng, bạn chọn Website bán hàng (3) để vào trang Website bán hàng, sau đó nhấn biểu tượng chiếc bút tạiĐịa chỉ website (4) để mở trang Địa chỉ website

Bước 3: Tại trang Địa chỉ website, nhập tên website mong muốn tại thanh tìm kiếm(5) và chọn một tên miền website ở Địa chỉ website gợi ý (6), sau đó nhấn Cập nhật (7)

Bước 4: Tại trang Website bán hàng, nhấn Cập nhật (8) để hoàn thành đổi địa chỉ website cửa hàng