Hướng dẫn quản lý nhân viên ở Website trên phần mềm Sổ Bán Hàng

Chia sẻ bài viết:

Hôm nay phần mềm Sổ Bán Hàng ra mắt thêm tính năng thêm và quản lý nhân viên phiên bản website, ngoài việc thao tác thuận tiện trên điện thoại mọi lúc mọi nơi, bạn còn có thể dùng tính năng này ngay trên máy tính giúp việc thao tác nhanh và bao quát hơn khi điều khiển từ máy tính. Cùng tìm hiểu tính năng này nhé!

Bước 1: Đăng nhập vào website quản lý của Sổ Bán Hàng là app.sobanhang.com và sau đó chọn vào tính năng nhân viên:

Sau khi chọn vào tính năng nhân viên ta sẽ thấy hai mục chính đó là Quản lý nhân viênVai trò

Quản lý nhân viên

Mục này mình có thể nhìn thấy danh sách của tất cả nhân viên trong cửa hàng và vai trò của mỗi nhân viên

Thêm nhân viên mới: để thêm nhân viên mới ta làm theo các bước sau:

Bước 1: chọn vào mục Thêm nhân viên

Bước 2: Điền các thông tin về nhân viên bao gồm Tên nhân viên, Số Điện Thoại, Vai trò. Sau đó chọn thêm và gửi lời mời:

Quản lý vai trò

Mục này thì mình sẽ nhìn được danh sách các vai trò mình đã tạo và chi tiết mô tả của mỗi vai trò

Thêm vai trò:

Để thêm vai trò bước 1 ta chọn vào mục Tạo vai trò:

Sau khi chọn vào Tạo vai trò, phần mềm sẽ hiện ra bảng thông tin cần điền, mình sẽ phải điền đầy đủ các thông tin yêu cầu

Tên vai trò: Tên của vị trí này, ví dụ: thu ngân, kiểm kho, nhân viên oder….

Mô tả vai trò: Chi tiết chức năng của vai trò này, ví dụ Thu ngân được quyền mở ca, chốt ca, thanh toán đơn và hoàn thành đơn

Phân Quyền: ở mục này ta sẽ chọn vào các chức năng để cho phép nhân viên thao tác

Sau khi điền đầy đủ thông tin cần thiết, ta bấm Xác nhận là hoàn thành các bước tạo vai trò

Chúc mọi người thao tác thành công, nếu gặp khó khăn nào trong quá trình thao tác thì bạn có thể nhắn tin lên khung chat hỗ trợ hoặc liên hệ tổng đài 1900299233 để được hỗ trợ kịp thời

Chia sẻ bài viết: