Hướng dẫn thêm khách hàng mới

Chia sẻ bài viết:

Bạn có khách hàng mới nhưng bạn vẫn chưa biết cách thêm khách hàng đó như thế nào? Bạn không biết xem lại lịch sử thông tin khách hàng ra sao? Đừng lo! Sổ Bán Hàng sẽ hướng dẫn bạn thêm khách hàng khi có khách hàng mới.

  1. Thêm mới khách hàng trực tiếp trên giao diện ứng dụng Sổ Bán Hàng
  • Bước 1: Chọn Khách hàng(1), chọn Thêm khách khách hàng (2)
  • Bước 2: Nhập thông tin của khách hàng mới bao gồm: Tên khách hàng (bắt buộc), Số điện thoại(không bắt buộc), Địa chỉ của khách hàng (không bắt buộc) (3)
  • Bước 3: Chọn Tạo mới(4) để hoàn thành Tạo khách hàng mới

Vậy là bạn đã hoàn thành các bước thêm mới khách hàng. Nhớ thực hành liền để không quên thao tác nha bạn.

  1. Thêm mới khách hàng nhanh khi đang tạo đơn hàng
  • Bước 1 : Tại trang Xác nhận đơn hàng, chọn Khách hàng (1), nhấn Tạo mới (2) để xuất hiện trang Tạo khách hàng mới
  • Bước 2 : Tại trang Tạo khách hàng mới nhập: Tên khách hàng (3), Số điện thoại (4), Địa chỉ khách hàng (4)
  • Bước 3 : Nhấn Tạo (5) để hoàn thành thêm khách hàng mới

Trên đây là 2 cách thêm khách hàng mới đơn giản, dễ thao tác. Chúc bạn thành công!

Chia sẻ bài viết: