Tạo đơn hàng cũ bổ sung cho ngày hôm trước vào phần mềm Sổ Bán Hàng

Chia sẻ bài viết:

Bán hàng nhưng bạn quên tạo đơn sẽ dễ dẫn đến thất thoát doanh thu lợi nhuận, không kiểm soát được số lượng hàng bán một cách chính xác. Việc bổ sung lại các đơn hàng cũ vào phần mềm Sổ Bán Hàng giúp bạn dễ dàng kiểm soát lợi nhuận và đối chiếu doanh thu, số lượng hàng bán của các ngày trước đó một cách dễ dàng và chính xác.

Vì vậy phần mềm Sổ Bán Hàng hướng dẫn bạn cách bổ sung các đơn hàng cũ của các ngày trước đó ngay sau đây:

Bước 1: Mở Tạo đơn hàng

Tại trang quản lý, nhấn dấu cộng (+) (1) > Tạo đơn hàng (2)

Tại trang Bán hàng, chọn sản phẩm và điều chỉnh tăng số lượng (3) > Tiếp tục (4)

Bước 3: Chỉnh sửa thông tin đơn hàng

Tại trang Xác nhận đơn hàng, bạn chỉnh sửa thông tin đơn hàng và chọn Ngày tạo đơn (5) > Lưu đơn hoặc Thanh toán (6)

Trường hợp đơn hàng đã bán của hôm trước nhưng vẫn đang trong quá trình giao hàng, bạn chưa nhận được tiền để hoàn tất đơn thì bạn có thể tạo đơn và chọn hình thức “Lưu đơn” cho ngày hôm đó, đơn hàng sẽ được lưu trên hệ thống. Khi bạn chọn hoàn thành đơn hàng và thanh toán, lúc này Doanh thu sẽ được tính cho ngày bạn hoàn tất đơn hàng.

Chúc bạn phát triển trong việc bán hàng và thảnh thơi trong quản lý!

Chia sẻ bài viết: