Hướng dẫn thêm món bán kèm trong sản phẩm

Chia sẻ bài viết:

Bạn đang kinh doanh về FnB, thực đơn món của bạn có thêm sản phẩm bán kèm, mỗi sản phẩm bán kèm lại gồm nhiều loại khác nhau. Làm sao để thể hiện sản phẩm bán kèm theo yêu cầu khi lên đơn hàng hoặc hoá đơn? Hiểu được mong muốn đó, Sổ Bán Hàng đã ra mắt tính năng thêm sản phẩm bán kèm. Để sử dụng hiệu quả tính năng này, bạn làm theo hướng dẫn sau:

1. Thêm món bán kèm trong sản phẩm

Bước 1: Mở Tạo nhóm bán kèm

Tại màn hình chính, nhấn chọn Sản Phẩm(1) >Bán kèm (2) > Tạo nhóm bán kèm (3)

Bước 2 : Tạo nhóm bán kèm

Tại trang Tạo nhóm bán kèm, điền các thông tin(4)

  • Tên nhóm bán kèm: Ví dụ Trân châu hoặc Thạch…
  • Thêm tuỳ chọn: Là phân loại trong nhóm bán kèm bao gồm thông tin: Tên tuỳ chọn, Giá bán, Giá vốn. Ví dụ:

Hình ảnh minh hoạ riêng cho Thêm tuỳ chọn: screen Thêm tuỳ chọn mới với ví dụ Trân châu đen giá bán 5000, giá vốn 1000

  • Cài đặt nhóm bán kèm: Tích chọn vào ô thông tin theo nhu cầu cửa hàng

Tại đây, bạn có thể cài đặt nhóm bán kèm

  • Bắt buộc phải chọn tùy chọn: bắt buộc phải chọn món bán kèm
  • Có thể chọn nhiều tùy chọn cùng lúc: có thể chọn nhiều món bán kèm cùng lúc
  • Thêm số lượng nhiều cho 1 tùy chọn: có thể chọn số lượng nhiều cho 1 món bán kèm

Sau đó nhấn Tiếp tục (5) để chuyển sang bước liên kết nhóm sản phẩm bán kèm với sản phẩm chính.

Bước 3: Liên kết sản phẩm bán kèm với sản phẩm chính

Sau khi nhấn Tiếp tục, bạn tích chọn các sản phẩm để liên kết với nhóm bán kèm (6) > Xác nhận (7) để hoàn thành liên kết sản phẩm bán kèm với sản phẩm chính và kết thúc tạo nhóm bán kèm.

Chú ý: Để sử dụng tính năng bán kèm, bạn cần dùng phiên bản Sổ Bán Hàng PRO

2. Liên kết sản phẩm với nhóm sản phẩm bán kèm

Xem thêm Hướng dẫn tạo sản phẩm chi tiết

Xem thêm Hướng dẫn tải sản phẩm bằng file Excel

Cách liên kết sản phẩm với nhóm bán kèm

Cách 1: Liên kết 1 sản phẩm với nhiều nhóm bán kèm

Tại trang chủ, chọn Sản phẩm (1) > chọn sản phẩm cần liên kết nhóm bán kèm (2) > Thêm thông tin (3) > Nhóm bán kèm (4) > chọn nhóm bán kèm (5) > Cập nhật (6)

Cách 2: Liên kết 1 nhóm bán kèm với nhiều sản phẩm

Tại trang Quản lý sản phẩm, chọn Bán kèm (1) > Chọn nhóm bán kèm (2) > Thêm sản phẩm(3) > Chọn các sản phẩm bạn muốn liên kết (4) > Xác nhận (5)

Cách gỡ liên kết sản phẩm với nhóm bán kèm

Tại trang chủ, chọn Sản phẩm (1) > Bán kèm (2) > Chọn nhóm bán kèm (3) > Gỡ liên kết (4)

3. Tạo đơn với sản phẩm có món bán kèm

Sau khi tạo nhóm bán kèm và liên kết sản phẩm với nhóm bán kèm, bạn tạo đơn với sản phẩm có món bán kèm theo các bước:

Tại màn hình chính, chọn Tạo đơn (1) > Chọn sản phẩm chính (2) > Chọn sản phẩm bán kèm (3): bạn có thể chọn nhiều sản phẩm bán kèm> Cập nhật giỏ (4) > Tiếp tục (5) > Lưu đơn/ Thanh toán (6) để hoàn thành Tạo đơn với sản phẩm có món bán kèm

Bạn có thể quan tâm

Xây dựng Webiste bán hàng chuyên nghiệp ra đơn

Mẹo sử dụng Sổ Bán Hàng hiệu quả nhất

5 tính năng PRO chủ cửa hàng Online nhất định phải có

12 tính năng nổi bật trên Sổ Bán Hàng PRO

Liên kết vận chuyển trên Sổ Bán Hàng

Chia sẻ bài viết: