Hướng dẫn xem báo cáo lãi lỗ hiệu quả

Chia sẻ bài viết:

Bán hàng là phải có lãi. Chính vì vậy, báo cáo lãi lỗ rất quan trọng giúp bạn nắm bắt tình hình kinh doanh cửa hàng. Báo cáo lãi lỗ phản ảnh tình trạng kinh doanh cửa hàng, giúp bạn biết được doanh thu, lợi nhuận, giá vốn và các chi phí phát sinh trong hoạt động bán hàng tại khoảng thời gian cụ thể.

1. Lợi ích của báo cáo lãi lỗ trong hoạt động bán hàng

  • Giúp bạn xác định được nguyên nhân tăng giảm doanh thu, lý do thua lỗ nhằm hỗ trợ đưa ra các giải pháp xử lý kịp thời.
  • Nắm bắt chính xác tình trạng kinh doanh: doanh thu, lợi nhuận, chi phí từ đó đưa ra các quyết định phát triển kinh doanh ngắn hạn, dài hạn.
  • Thường xuyên xem báo cáo lãi lỗ, bạn nhanh chóng có thông tin cần thiết để xử lý các loại thuế phải nộp với cơ quan nhà nước tránh rủi ro bị phạt.

2. Hướng dẫn mở báo cáo lãi lỗ

Có 2 cách mở báo cáo lãi lỗ trên Sổ Bán Hàng.

Cách 1: Tại màn hình chính, nhấn Xem lãi lỗ

Cách 2: Tại màn hình chính, nhấn Thêm tính năng -> Báo cáo

3. Hướng dẫn xem báo cáo lãi lỗ hiệu quả trên phần mềm Sổ Bán Hàng

Để sử dụng báo cáo lãi lỗ hiệu quả hỗ trợ kịp thời cho các quyết định kinh doanh bạn cần biết xem, đọc hiểu báo cáo lãi lỗ. Sau đây Sổ Bán Hàng sẽ hướng dẫn bạn đọc hiểu và sử dụng báo cáo lãi lỗ hiểu quả nhất.

3.1 Lợi nhuận

Là khoản tiền chênh lệch giữa các khoản doanh thu và các khoản chi phí đã bỏ ra để mang về các khoản doanh thu.

Công thức tính lợi nhuận trên Sổ Bán Hàng

Lợi nhuận = Doanh thu – Giá vốn bán hàng – Chi phí

Để xem chi tiết lợi nhuận bán hàng theo Sản phẩm, Đơn hàng, Khách hàng, Nhân viên theo từng khung thời gian cụ thể bạn chọn vào Chi tiết lợi nhuận bán hàng

3.1.1 Lợi nhuận theo sản phẩm

Lợi nhuận theo sản phẩm là khoản tiền chênh lệch giữa giá bán sản phẩm và giá vốn sản phẩm.

Công thức tính lợi nhuận theo sản phẩm trên Sổ Bán Hàng là:

Lợi nhuận theo sản phẩm = Giá bán – Giá vốn

Xem lợi nhuận bán hàng theo thời gian

Chọn khoảng thời gian muốn xem: Tất cả, Hôm nay, Hôm qua, 30 ngày (được tính 30 ngày gần nhất kể từ ngày hiện tại) , Tháng này, Tháng trước, Thời gian khác (bạn tuỳ chỉnh khoảng thời gian bạn muốn xem)

Tại trang Lợi nhuận bán hàng, chọn Sản phẩm để xem lợi nhuận bán hàng theo từng sản phẩm. Tại đây bạn được:

  • Cung cấp các thông tin tổng hợp và chi tiết về Sản phẩm, Số lượng, Doanh thu, Lợi nhuận
  • Biết sản phẩm bạn chạy/ đang được yêu thích nhất dựa vào số lượng bán nhiều nhất. Sản phẩm bán chạy nhập thêm ngay về bán nhé bạn!
  • Biết được sản phẩm mang về lợi nhuận tốt/ kém nhất dựa vào cột lợi nhuận để có hướng xử lý kịp thời nhằm giảm rủi ro thất thoát tiền bạc.

3.1.2 Lợi nhuận theo đơn hàng

Tại trang Lợi nhuận bán hàng, chọn Đơn hàng để xem lợi nhuận bán hàng theo từng đơn hàng. Tại đây bạn nắm được tổng quan về doanh thu, lợi nhuận theo từng đơn hàng đã bán.

Xem lợi nhuận bán hàng theo đơn hàng theo thời gian

Chọn khoảng thời gian muốn xem: Tất cả, Hôm nay, Hôm qua, 30 ngày (được tính 30 ngày gần nhất kể từ ngày hiện tại) , Tháng này, Tháng trước, Thời gian khác (bạn tuỳ chỉnh khoảng thời gian bạn muốn xem)

3.1.3 Lợi nhuận theo khách hàng

Tại trang Lợi nhuận bán hàng, chọn Khách hàng để xem lợi nhuận bán hàng theo từng khách hàng. Tại đây bạn dễ dàng biết được nhóm khách hàng thân thiết để có chính sách ưu đãi đặc biệt, chăm sóc khách hàng tinh tế giúp tăng tỷ lệ quay lại mua hàng của khách.

Xem lợi nhuận khách hàng theo thời gian

Chọn khoảng thời gian muốn xem: Tất cả, Hôm nay, Hôm qua, 30 ngày (được tính 30 ngày gần nhất kể từ ngày hiện tại) , Tháng này, Tháng trước, Thời gian khác (bạn tuỳ chỉnh khoảng thời gian bạn muốn xem)

3.1.4 Lợi nhuận theo nhân viên

Tại trang Lợi nhuận bán hàng, chọn Nhân viên để xem lợi nhuận bán hàng theo từng nhân viên. Tại đây bạn nhanh chóng nắm được doanh số bán hàng theo nhân viên, năng lực bán hàng của từng nhân viên từ đó có quyết định hợp lý chế độ khen thưởng/ động viên nhân viên nhằm tối ưu nguồn lực hiệu quả nhất.

Xem lợi nhuận nhân viên theo thời gian

Chọn khoảng thời gian muốn xem: Tất cả, Hôm nay, Hôm qua, 30 ngày (được tính 30 ngày gần nhất kể từ ngày hiện tại) , Tháng này, Tháng trước, Thời gian khác (bạn tuỳ chỉnh khoảng thời gian bạn muốn xem)

3.2 Doanh thu

Là toàn bộ số tiền bạn thu được từ hoạt động bán hàng sản phẩm, cung cấp dịch vụ hay các hoạt động đem lại lợi ích khác.

Công thức tính doanh thu trên Sổ Bán Hàng như sau:

Doanh thu = Tổng giá bán + Thu phí vận chuyển – Khuyến mãi – Chiết khấu – Giảm giá từ điểm + Doanh thu khác

Trong đó:

Tổng giá bán là tổng tích của số lượng và đơn giá niêm yết sản phẩm.

Cách tính: Tổng giá bán = SL1 x ĐG1 + SL2 x ĐG2 +…+ SLn x ĐGn

SL là viết tắt của số lượng

ĐG và viết tắt của đơn giá bán niêm yết của sản phẩm. Đơn giá niêm yết sản phẩm có thể là Giá bán hoặc Giá khuyến mại

Thu phí vận chuyển là số tiền bạn thuê/ thu phí vận chuyển để vận chuyển hàng đến tay người mua hàng. Số tiền này được cộng vào đơn hàng của khách hàng khi thanh toán.

Thu phí vận chuyển có thể được cộng hoặc trừ khi tính lợi nhuận từ hoạt động bán hàng.

Nếu bạn thuê bên thứ ba vận chuyển hàng đến tay người mua hàng thì thu phí vận chuyển phải trừ đi khi tính lợi nhuận từ hoạt động bán hàng.

Xem thêm Trừ thu phí vận chuyển ra khỏi lợi nhuận trên Sổ Bán Hàng

Khuyến mãi là số tiền giảm cho khách hàng theo chương trình khuyến mãi của cửa hàng. Số tiền này được trừ vào đơn hàng của khách hàng khi thanh toán và làm giảm lợi nhuận thu được từ bán sản phẩm.

Chiết khấu là hành vi giảm giá niêm yết sản phẩm.Số tiền chiết khấu là số tiền giảm cho khách được trừ vào đơn hàng của khách khi thanh toán và làm giảm lợi nhuận thu được từ bán sản phẩm.

Giảm giá từ điểm là số tiền giảm được quy đổi từ tích điểm thành viên của người mua hàng.

Doanh thu khác là số tiền thu phát sinh khác của cửa hàng như: Bán tài sản, Thu lãi…Doanh thu khác được lấy tự động từ các khoản thu đã tạo trên Thu chi có gắn danh mục được bạn cài đặt vào Doanh thu khác.

Xem thêm Cách thêm doanh thu khác tự động vào báo cáo lãi lỗ

Chú ý: Bạn nhấn vào Doanh thu (3) để biết số tiền của các khoản tạo nên doanh thu.

3.3 Giá vốn hàng bán

Là số tiền bạn bỏ ra để nhập sản phẩm, hàng hoá về bán.

3.4 Chi phí

Là số tiền bạn đã chi để vận hành hoạt động bán hàng như Tiền lương nhân viên, Tiền điện nước, Tiền mạng, Chi phí vận chuyển…Chi phí được lấy tự động từ các khoản chi đã tạo trên Thu chi có gắn danh mục được bạn cài đặt vào Chi phí

Xem thêm Cách thêm Chi phí tự động vào báo cáo lãi lỗ

3.5 Tải báo cáo đơn hàng

Để tải báo cáo đơn hàng tại Báo cáo lãi lỗ bạn làm như sau: Nhấn Tải báo cáo đơn hàng > Chọn thời gian, tình trạng đơn hàng, Hình thức nhận hàng > Tải báo cáo

Chúc bạn xem báo cáo thành công!

Các câu hỏi thường gặp?

  1. Làm thế nào để tôi trừ khoản thu phí vận chuyển ra khỏi lợi nhuận bán hàng trên báo cáo lãi lỗ?
  2. Làm thế nào để tôi thêm được các khoản chi phí phát sinh khác vào báo cáo lãi lỗ?
  3. Tôi muốn xem lợi nhuận theo khoảng thời gian trước đây được không?
  4. Tôi muốn thêm các doanh thu khác ngoài bán hàng vào để cùng tính lợi nhuận được không?
Chia sẻ bài viết: