Hướng dẫn thay đổi ảnh đại diện và ảnh bìa của cửa hàng

Chia sẻ bài viết:

Ảnh đại diện và ảnh bìa sẽ làm cho cửa hàng của bạn trở nên đẹp mắt hơn, tăng độ uy tín của cửa hàng. Phần mềm Sổ Bán Hàng sẽ hướng dẫn bạn các bước để thay đổi ảnh đại diện và ảnh bìa cửa hàng:

Bước 1: Mở trang Cài đặt cửa hàng

Nhấn vào ảnh đại diện cửa hàng (1)> chọn Cài đặt cửa hàng(2)>Website bán hàng(3) > chọn Ảnh bìa- Ảnh đại diện (4)

Bước 2: Tại đây bạn chọnbiểu tượng Camera tại ảnh bìa- ảnh đại diện (5,6) để thay đổi ảnh bìa của cửa hàng > Sau khi tải ảnh bạn chọn Cập nhật (7) để lưu ảnh đã tải lên.

Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ bài viết: