Hướng dẫn thay đổi ảnh đại diện và ảnh bìa của cửa hàng

Chia sẻ bài viết:

Ảnh đại diện và ảnh bìa sẽ làm cho cửa hàng của bạn trở nên đẹp mắt hơn, tăng độ uy tín của cửa hàng.

Sổ Bán Hàng sẽ hướng dẫn bạn các bước để thay đổi ảnh đại diện và ảnh bìa cửa hàng:

Bước 1: Mở trang Cài đặt cửa hàng

Nhấn vào ảnh đại diện cửa hàng (1), chọn Cài đặt cửa hàng (2) để vào trang Cài đặt cửa hàng

Bước 2: Tại trang Cài đặt cửa hàng, bạn chọn Website bán hàng (3) để vào trang Website bán hàng, sau đó nhấn biểu tượng Cameratại ảnh đại diện (4)để thay đổi ảnh đại diện,nhấn biểu tượng Camera tại ảnh bìa (5) để thay đổi ảnh bìa của cửa hàng.

Bước 3: Tại trang Website bán hàng, nhấn Cập nhật (6) để hoàn thành việc thay đổi ảnh đại diện và ảnh bìa cửa cho cửa hàng

Chia sẻ bài viết: