Hướng dẫn xem lịch sử mua hàng của khách hàng

Mục đích quản lý khách hàng để tăng mối quan hệ bền vững với khách hàng. Vì vậy, việc lưu và xem lại lịch sử mua hàng của hàng khách rất quan trọng. Bài viết này Sổ Bán Hàng sẽ hướng dẫn bạn cách xem lịch sử và thông tin mua hàng của khách hàng hỗ trợ bạn xây dựng gắn kết với khách hàng để tăng tỷ lệ quay lại mua hàng từ đó gia tăng doanh thu cửa hàng.

 1. Hướng dẫn mở trang thông tin chi tiết khách hàng

Bước 1: Mở trang Khách hàng bằng 1 trong 2 cách sau:

 • Nhấn Xem thêm (1) để mở Kho ứng dụng của Sổ Bán Hàng, chọn Khách hàng (2)
 • Nhấn Thêm (1), chọn Khách hàng (2)

(Hình ảnh minh hoạ: chú ý trên hình có ghi cách 1, cách 2)

Bước 2: Tại trang Khách hàng, tìm kiếm thông tin khách hàng cần chỉnh sửa thông tin bằng cách nhập tên khách hàng trên thanh tìm kiếm (3), nhấn chọn khách hàng (4) để mở trang thông tin chi tiết khách hàng.

(Hình minh hoạ)

 1. Hướng dẫn xem lịch sử mua hàng của khách hàng

Sau khi mở trang thông tin chi tiết khách hàng, chọn Đơn hàng (1), nhấn hình tờ lịch (2) để chọn thời gian muốn xem lịch sử mua hàng của khách hàng.

 • Tất cả: Xem toàn bộ các đơn hàng từng mua của khách hàng
 • Hôm nay: Xem các đơn hàng khách hàng mua hàng tại ngày hôm nay
 • Hôm qua: Xem các đơn hàng khách hàng mua hàng tại ngày hôm qua
 • 30 ngày: Xem các đơn hàng khách hàng mua hàng trong 30 ngày gần nhất kể từ hôm nay
 • Tháng này: Xem các đơn hàng khách hàng mua hàng tại tháng hiện tại
 • Tháng trước: Xem các đơn hàng khách hàng mua hàng tại tháng trước
 • Thời gian khác: Xem các đơn hàng khách hàng mua hàng tại khoảng thời gian do bạn tuỳ chỉnh khoảng thời gian muốn xem

(Hình minh hoạ: có hiển thị danh sách chọn thời gian sau khi nhấn hình tờ lịch)

Sau khi chọn xong thời gian muốn xem lịch sử mua hàng, màn hình sẽ hiện thị :

 • Doanh thu: Tổng doanh thu từ khách hàng trong khoảng thời gian đã chọn
 • Đơn đã giao: Tổng số đơn hàng đã giao cho khách hàng trong khoảng thời gian đã chọn
 • Lịch sử chi tiết: Toàn bộ danh sách các đơn hàng đã giao cho khách hàng gồm các thông tin: Ngày nhận đơn, Trạng thái đơn hàng, Chi tiết đơn hàng về tổng số lượng sản phẩm và tổng tiền từng đơn hàng.

Tại đây, bạn có thể nhấn vào dòng đơn hàng (3) để xem thông tin chi tiết đơn hàng hoặc chỉnh sửa thông tin chi tiết đơn hàng (link) với đơn ở trạng thái Chờ xác nhận hoặc Đang giao.

(Hình minh hoạ:

Màn hình 1 border khung nội dung bao gồm doanh thu, đơn đã giao, lịch sử chi tiết

Màn hình 2: thao tác (3)

Màn hình 3: Kết quả của thao tác (3) )

 1. Hướng dẫn xem lịch sử giao dịch nợ của khách hàng

Sau khi mở trang thông tin chi tiết khách hàng, chọn Sổ nợ (1), nhấn hình tờ lịch (2)để chọn thời gian muốn xem lịch sử giao dịch nợ của khách hàng với cửa hàng.

 • Tất cả: Xem toàn bộ các giao dịch nợ của khách hàng
 • Hôm nay: Xem các giao dịch nợ của khách hàng tại ngày hôm nay
 • Hôm qua: Xem các giao dịch nợ của khách hàng tại ngày hôm qua
 • 30 ngày: Xem các giao dịch nợ của khách hàng trong 30 ngày gần nhất kể từ hôm nay
 • Tháng này: Xem các giao dịch nợ của khách hàng tại tháng hiện tại
 • Tháng trước: Xem các giao dịch nợ của khách hàng tại tháng trước
 • Thời gian khác: Xem các giao dịch nợ của khách hàng tại khoảng thời gian do bạn tuỳ chỉnh khoảng thời gian muốn xem

(Hình minh hoạ: có hiển thị danh sách chọn thời gian sau khi nhấn hình tờ lịch)

Sau khi chọn xong thời gian muốn xem lịch sử giao dịch nợ, màn hình sẽ hiện thị :

 • Tôi phải thu: Tổng số tiền phải thu về trong khoảng thời gian đã chọn
 • Lịch sử chi tiết: Toàn bộ danh sách các giao dịch nợ gồm các thông tin: Ngày giao dịch, số tiền Đã đưa hoặc Đã nhận theo từng ngày giao dịch nợ trong khoảng thời gian đã chọn.

Tại đây, bạn có thể nhấn vào dòng giao dịch nợ (3) để xem chi tiết giao dịch nợ, chỉnh sửa giao dịch nợ, xoá giao dịch nợ hoặc nhắn tin nhắc nợ tinh tế (link)

(Hình minh hoạ:

Màn hình 1 border khung nội dung bao gồm tôi phải thu, lịch sử chi tiết

Màn hình 2: thao tác (3)

Màn hình 3: Kết quả của thao tác (3) )

 1. Hướng dẫn xem lịch sử tích điểm của khách hàng

Sau khi mở trang thông tin chi tiết khách hàng, chọn Tích điểm (1) để xem lịch sử tích điểm của khách hàng.

(Hình ảnh minh hoạ:

Màn hình 1: Nhấn tích điểm

Màn hình 2: Màn hình kết quả của nhấn tích điểm)

 1. Hướng dẫn xem lịch sử ghi chú của khách hàng

Sau khi mở trang thông tin chi tiết khách hàng, chọn Ghi chú (1) để xem lịch sử ghi chú khách hàng.

Tại đây, bạn có thể tạo ghi chú mới bằng cách nhấn Tạo ghi chú (2), viết nội dung ghi chú (3), nhấn Tạo mới (4) để hoàn thành tạo ghi chú.

(Hình minh hoạ)

Để chỉnh sửa hoặc xoá nội dung ghi chú đã tạo, tại Lịch sử ghi chú chọn ghi chú cần chỉnh sửa (5) để mở trang Chi tiết ghi chú rồi chọn Xoá hoặc Chỉnh sửa (6)

(Hình ảnh minh hoạ)

 1. Hướng dẫn xem thông tin của khách hàng

Sau khi mở trang thông tin chi tiết khách hàng, lướt thanh danh mục từ phải qua trái chọn Thông tin (1) để xem thông tin của khách hàng: Tên liên hệ, Số điện thoại, Địa chỉ

(Hình ảnh minh hoạ:

Màn hình 1: Nhấn thông tin

Màn hình 2: Màn hình kết quả của nhấn thông tin)

Nếu các thông tin của khách hàng chưa chính xác, bạn nhớ chỉnh sửa thông tin khách hàng (link) để chăm sóc khách hàng tốt nhất.

Xem thêm Tạo mới thông tin khách hàng (link)