Hướng dẫn thêm các doanh thu khác vào báo cáo lãi lỗ

Chia sẻ bài viết:

Bạn kinh doanh ở nhiều nền tảng hay bạn có nhiều nguồn thu (lãi cho vay, tiền boa, tiền thanh lý đồ dùng…) trong hoạt động bán hàng. Làm thế nào để thể hiện rõ các khoản doanh thu này trên báo cáo lãi lỗ giúp cho số liệu báo cáo chính xác theo nhu cầu quản lý cửa hàng của bạn?

Bài viết này, Sổ Bán Hàng hướng dẫn bạn thêm các doanh thu khác vào báo cáo lãi lỗ.

1. Hướng dẫn thêm doanh thu khác vào báo cáo lãi lỗ cho khoản doanh thu mới

Bước 1: Tạo phân loại khoản thu

Tại màn hình chính, nhấn Xem thêm (1) > Thu chi (2) > Khoản thu (3)

Tại mục Phân loại trên trang Khoản thu bạn làm theo các bước sau để tạo phân loại cho khoản thu.

Nhấn Phân loại (4) > dấu cộng (5) > nhập Tên phân loại (6) > Xác nhận (7)

Chú ý: Nếu tên phân loại khoản thu đã có sẵn trong gợi ý, bạn chỉ cần chọn phân loại và bỏ qua tạo phân loại.

Bước 2: Tạo phiếu thu

Tại trang Khoản thu, bạn điền/ chọn các thông tin trên phiếu thu: Ngày, Nhập số tiền, Phân loại, Nguồn tiền, Ghi chú (8) > Tạo (9)

Bước 3: Thêm doanh thu khác vào báo cáo lãi lỗ

Sau khi hoàn thành tạo phiếu thu, bạn quay trở lại trang chủ để mở báo cáo lãi lỗ.

Sau khi mở báo cáo lãi lỗ, nhấn Doanh thu (10) > Thêm doanh thu khác (11) > chọn phân loại khoản thu (12) cần thêm vào danh mục > Cập nhật (13)

2. Hướng dẫn thêm doanh thu khác vào báo cáo lãi lỗ cho khoản doanh thu đã tạo

Bước 1: Bổ sung hoặc đổi phân loại cho khoản thu

Tại trang chủ, chọn Xem thêm (1) > Thu chi (2) > tìm kiếm khoản thu (3) > Chỉnh sửa (4) > chỉnh sửa phân loại (5) khoản thu > Cập nhật (6)

Chú ý:

  • Nếu khoản thu chưa có trong phân loại khoản thu bạn có thể tạo mới phân loại khoản thu
  • Nếu thông tin khoản thu có phân loại đúng, đủ bạn có thể bỏ qua bước này

Bước 2: Thêm doanh thu khác vào báo cáo lãi lỗ

Sau khi hoàn thành bổ sung/ đổi phiếu thu, bạn quay trở lại trang chủ để mở báo cáo lãi lỗ.

Sau khi mở báo cáo lãi lỗ, nhấn Doanh thu (7) > Thêm doanh thu khác (8) > chọn phân loại khoản thu (9) cần thêm vào danh mục > Cập nhật (10)

Chúc bạn thành công!

Chia sẻ bài viết: