Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Quản lý khách hàng

Trong bán hàng, quản lý khách hàng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Khách hàng là tài sản quý giá của chủ kinh doanh, và việc xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng là điều cần thiết để đạt được thành công.
Trong các tính năng dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về các các hoạt động quản lý khách hàng trên phần mềm quản lý bán hàng Sổ Bán Hàng nhé!
Thêm khách hàng
Thêm khách hàng bằng file excel
Chỉnh sửa thông tin khách hàng
Lịch sử mua hàng
Tìm kiếm khách hàng