Hướng dẫn xem quản lý nguồn tiền

Chia sẻ bài viết:

Mỗi cửa hàng sẽ có những khoản thu, chi từ các nguồn khác nhau. Tính năng xem Quản lý nguồn tiền giúp bạn theo dõi toàn bộ dòng tiền của cửa hàng được thu từ các nguồn như tiền mặt, ví điện tử, tài khoản ngân hàng…

Trong bài viết này Sổ Bán Hàng hướng dẫn bạn tất tần tật về quản lý nguồn tiền

  1. Hướng dẫn nhập số dư nguồn tiền

Tại trang chủ, nhấn Xem thêm (1) > Thu chi (2) > nhấn biểu tượng $ (3)

Chọn biểu tượng cây bút (4) > Nhập số dư ban đầu (5) > Xác nhận (6)

  1. Xem số dư nguồn tiền

Tại trang chủ, nhấn Xem thêm (1) > Thu chi (2) > nhấn biểu tượng $ (3)

Chia sẻ bài viết: