Hướng dẫn chỉnh sửa giá sản phẩm

Chia sẻ bài viết:

Giá cả rõ ràng – Khách mua mãi mua hoài. Giá cả luôn thay đổi, đòi hỏi chủ cửa hàng cần cập nhật giá sản phẩm mỗi ngày, nếu có quên cách chỉnh sửa giá sản phẩm thì bạn làm các thao tác sau cùng Sổ Bán Hàng nhé!

Bước 1: Tại trang chủ của ứng dụng, nhấn Xem thêm (1) > Sản phẩm (2), chọn Sản phẩm cần sửa giá (3)

Bước 2: Tại trang Chi tiết sản phẩm, chỉnh sửa giá sản phẩm tại Giá bán (4) hoặc Giá khuyến mại (5)

Nhấn Cập nhật (6) để lưu giá sản phẩm đã chỉnh sửa.

Nhập giá chính xác mới khiến bạn có một cửa hàng kinh doanh ổn định, thành công. Vì vậy, đừng quên cập nhật giá bán chính xác nha.

Chia sẻ bài viết: