Hướng dẫn thiết lập vai trò nhân viên

Chia sẻ bài viết:

Để kiểm soát hoạt động của các nhân viên trong Sổ Bán Hàng, chủ cửa hàng hoặc quản lý chi nhánh có thể tùy chọn những thao tác mà nhân viên được phép thực hiện bằng tính năng Phân quyền nhân viên Video này Sổ Bán Hàng hướng dẫn thiết lập vai trò nhân viên đơn giản và đẩy đủ nhất!

Chia sẻ bài viết: