Bật/tắt hiển thị dòng thông tin mô tả sản phẩm

Chia sẻ bài viết:

Mô tả sản phẩm là thông tin sẽ hiển thi trong mục tạo sản phẩm. Mô tả sản phẩm giúp bạn thêm các thông tin chi tiết về sản phẩm như số liệu kỹ thuật, công dụng, cách dùng, chất liệu để cung cấp thông tin rõ ràng hơn cho khách hàng trong quá trình chọn mua hàng.Trường hợp bạn tạo sản phẩm nhưng không thấy thông tin để thêm hình ảnh hoặc bạn muốn tắt đi trường thông tin này vì bạn chỉ quản lý sản phẩm mà không cầbán online và không cần thêm thông tin chi tiết mô tảthêm ảnh thì bạn có thể thao tác theo các bước sau:

Cách 1: Tại trang quản lý, chọn vào ảnh đại diện cửa hàng (1), chọn Cài đặt cửa hàng (2), chọn Cài đặt sản phẩm (3), tại trang cài đặt sản phẩm bạn chọn bật/tắt Mô tả sản phẩm (4)

Cách 2: Tại trang quản lý, chọn Xem thêm (1) >Sản phẩm (2), chọn sản phẩm bất kì (3), tại trang chi tiết sản phẩm bạn chọn biểu tượng (Cài đặt) (4), tại trang cài đặt sản phẩm bạn chọn bật/tắtMô tả sản phẩm (5)

Cách 3: Tại trang quản lý, chọn biểu tượng + góc dưới phải màn hình (1) > Tạo sản phẩm (2), tại giao diện Tạo sản phẩm bạn chọn biểu tượng (Cài đặt) (3), tại trang cài đặt sản phẩm bạn chọn bật/tắt Mô tả sản phẩm (4)

Sau khi bật/tắt hiển thị dòng thông tin Mô tả sản phẩm, bạn vào lại mục Tạo sản phẩm dòng

thông tin này sẽ được thêm vào hoặc tắt đi.

Chia sẻ bài viết: