Hệ thống báo cáo

Báo cáo vô cùng quan trọng giúp chủ cửa hàng nắm bắt được tình hình kinh doanh của cửa hàng từ đó ra quyết định kịp thời tránh tổn thất tài chính.

Bài viết này Sổ Bán Hàng cung cấp cho bạn các báo cáo không thể thiếu của bất kỳ chủ cửa hàng kinh doanh nào!

  1. Báo cáo lãi lỗ
  2. Báo cáo cửa hàng
  3. Báo cáo kho hàng
  4. Báo cáo thu chi
  5. Báo cáo nợ