Tôi có thể đăng nhập tài khoản trên nhiều thiết bị khác không?

Chủ tài khoản có thể cung cấp tài khoản của mình cho người cùng quản lý để cùng thao tác trên cùng một tài khoản trên nhiều thiết bị khác nhau. Các thiết bị có thể đăng nhập và sử dụng cùng lúc trên cùng một tài khoản.

Tôi có thể đăng nhập ứng dụng bằng các hình thức khác ngoài số điện thoại không?  – SoBanHang