Tôi có thể đăng nhập tài khoản trên nhiều thiết bị khác không?

Chia sẻ bài viết:

Chủ tài khoản có thể cung cấp tài khoản của mình cho người cùng quản lý cửa hàng thao tác trên cùng một tài khoản trên nhiều thiết bị khác nhau như máy tính, laptop, máy tính bảng, Pos cầm tay và các thiết bị điện thoại khác nhau. Các thiết bị có thể đăng nhập và sử dụng cùng lúc trên cùng một tài khoản.

Chia sẻ bài viết: