Tôi có thể đăng nhập ứng dụng bằng các hình thức khác ngoài số điện thoại không? 

Chia sẻ bài viết:

Người dùng có thể đăng nhập vào ứng dụng bằng các hình thức khác ngoài số điện thoại đã đăng ký. Để đăng nhập Sổ Bán Hàng bằng hình thức khác bạn cần liên kết với các tài khoản xã hội như facebook, zalo, google,.. để đăng nhập vào Sổ Bán Hàng cho các lần sau này. Bạn thực hiện theo các bước sau để liên kết với các tài khoản khác và đăng nhập:

Trang chủ > ảnh đại diện > Cài đặt tài khoản > Chỉnh sửa thông tin > Liên kết

Bạn có thể quan tâm

5 ngày thành công cùng Sổ Bán Hàng

12 tính năng Sổ Bán Hàng PRO siêu xịn mà chủ cửa hàng nhất định phải có

Chia sẻ bài viết: