Quản lý khuyến mãi

Chia sẻ bài viết:

Khuyến mãi là chương trình ưu đãi của người bán nhằm thu hút, thúc đẩy rút ngắn thời gian ra quyết định mua hàng của khách. Nhưng không phải khi nào người bán cũng nên lạm dụng khuyến mãi. Việc lạm dụng khuyến mãi không sáng suốt sẽ khiến bạn dễ thua lỗ.

Chính vì vậy việc quản lý các chương trình khuyến mại giúp bạn biết được hiệu quả của các chiến dịch khuyến mại từ đó có quyết định thông minh, sáng suốt.

Trong bài viết này Sổ Bán Hàng sẽ hướng dẫn bạn:

  1. Tạo mã khuyến mãi
  2. Cách áp dụng mã khuyến mãi
  3. Chia sẻ khuyến mãi
Chia sẻ bài viết: