Khi mất kết nối internet, tôi có dùng được Sổ Bán Hàng không?

Chia sẻ bài viết:

Để sử dụng ứng dụng Sổ Bán Hàng, thiết bị cài đặt của bạn (điện thoại, máy tính, ipad) cần có kết nối internet hoặc kết nối wifi. Vì vậy khi mất kết nối internet, bạn không thể thao tác trên Sổ Bán Hàng.

Bạn có thể quan tâm

12 tính năng Sổ Bán Hàng PRO siêu xịn mà chủ cửa hàng nhất định phải có

Sổ Bán Hàng có mất phí không?

5 ngày thành công cùng Sổ Bán Hàng

Chia sẻ bài viết: