Phần mềm Sổ Bán Hàng có thu phí không?

Chia sẻ bài viết:

Sổ Bán Hàng tự hào là ứng dụng quản lý bán hàng duy nhất trên thị trường có duy trì bản miễn phí. Tuy nhiên, bản miễn phí hiện đang được hỗ trợ các tính năng cơ bản. Để được sử dụng đầy đủ tính năng hữu ích của Sổ Bán Hàng, vui lòng nâng cấp lên các phiên bản có phí.

Tìm hiểu các tính năng cao cấp của Sổ Bán Hàng tại: 20+ tính năng độc quyền từ Sổ Bán Hàng PRO giúp bán hàng chuyên nghiệp – Sổ Bán Hàng (sobanhang.com)

Chia sẻ bài viết: