1000 nhóm cộng đồng là sao? Sử dụng như thế nào?

Chia sẻ bài viết:

Qùa tặng là danh sách 1K nhóm/cộng đồng bán hàng trên facebook cung cấp bạn địa chỉ truy cập để bạn tham gia và bắt đầu đăng các bài về bán hàng, chia sẻ link cửa hàng online của bạn đến nhiều người hơn và nhiều khu vực hơn để bạn tăng tương tác và mở rộng khu vực kinh doanh cũng như tiếp cận nguồn khách hàng mới.

Thời gian nhận quà tặng:

Sau khi bạn đổi thưởng qua ứng dụng, hệ thống sẽ tự động gửi danh sách trong vòng 24h kể từ khi đăng ký.

Cách dùng:

Bạn chỉ cần truy cập vào danh sách chọn các danh sách cần tiếp cận và sau đó bạn truy cập vào từng link nhóm, chọn tham gia nhóm và bắt đầu tương tác với các thành viên trong nhóm, đăng bài và chia sẻ link cửa hàng của bạn.

Bạn tham khảo thêm tại đây: link(Hướng dẫn chia sẻ/sao chép link cửa hàng)

Chia sẻ bài viết: