Thiết lập cửa hàng

Thiết lập cửa hàng là nơi bạn cài đặt các thông tin cơ bản cho cửa hàng của mình.

Bài viết này Sổ Bán Hàng sẽ hướng dẫn bạn:

Chúc bạn thành công!