Làm sao để lấy link cửa hàng chia sẻ cho mọi người biết đến?

Chia sẻ bài viết:

Mỗi tài khoản trên Sổ Bán Hàng sẽ được tạo một website bán hàng mà từ đó khách mua có thể truy cập trực tiếp vào cửa hàng và đặt mua trực tiếp.

Bạn tích cực chia sẻ để tăng tương tác và thu hút thêm nhiều khách hàng tiềm năng thì tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng sẽ tăng lên.
Chia sẻ bài viết: