Danh mục: SoBanHang Service

Read our latest blog posts

SoBanHang x NeoX: Hướng dẫn đăng ký Tài khoản Merchant NeoX 

🤝Sổ Bán Hàng và NeoX hợp tác chiến lược mang đến giải pháp thanh toán tiện lợi,...

Xem thêm

Thiết lập cửa hàng

Thiết lập cửa hàng là nơi bạn cài đặt các thông tin cơ bản cho cửa hàng...

Xem thêm

Quản lý đặt chỗ, đặt bàn

Để giúp bạn không bối rối khi sử dụng tính năng Đặt chỗ trên Sổ Bán Hàng,...

Xem thêm

Tổng quan ngành dịch vụ

Do đời sống vật chất và tinh thần của con người ngày càng tăng đòi hỏi sự...

Xem thêm