Số dư và lợi nhuận sao lại khác nhau?

Chia sẻ bài viết:

Bạn cần biết các khoản báo cáo trên ứng dụng có ý nghĩa như thế nào và khi nào bạn cần xem số liệu nào phù hợp cho từng thời điểm thì Sổ Bán Hàng sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc này bạn nhé:

Trường hợp bạn bán hàng và muốn xem lợi nhuận trong ngày bán được từ tổng đơn hàng sau khi trừ đi các chi phí như giá vốn, chiết khấu, khuyến mãi, chi phí sinh hoạt,… thì bạn xem ở mục báo cáo lãi lỗ, lúc này số liệu giúp bạn biết được việc kinh doanh của bạn hiện có đang lười không hiệu quả như thế nào.

Số dư là số còn lại sau khi lấy Tổng thu trừ đi Tổng chi nếu ra con số màu xanh thì số dư dương, số dư màu đỏ hiển thị số dư âm. Các số liệu trên sổ thu chi lúc này là các số liệu thực tế ghi nhận có hoặc đã chi, bạn có thể xem các số liệu trong sổ này để quản lý chính xác dòng tiền ra vào mỗi ngày của bạn như bạn bán hàng thu tiền sẽ có khoản ghi nhận bán hàng, bạn mua nguyên vật liệu thì bạn tạo khaonr chi trên sổ để ghi lại, cuối ngày tính số dư.

Chia sẻ bài viết: