Khách hàng muốn hủy đơn hàng phải làm thế nào?

Chia sẻ bài viết:

Trong quá trình mua bán có phát sinh các trường hợp khách hủy đơn và muốn trả hàng, trong trường hợp này ứng dụng hỗ trợ bạn hủy đơn hàng đã hoàn thành. Đơn hàng được hủy thì doanh thu của đơn hàng này sẽ trở về 0 và sản phẩm trong đơn được hoàn số lương về kho như lúc đã xuất hàng để hoàn trả lại tự động. Tuy nhiên các khoản Thu Chi, công nợ (nếu có) đa xđược ghi nhận sẽ không trừ tự động. Lúc này bạn thao tác thêm bước xóa các giao dịch liên quan đến đơn hàng trên Sổ Thu Chi, Sổ Nợ nếu có bạn nhé.

Chia sẻ bài viết: