Sổ Bán Hàng có dùng offline được không?

Hiện ứng dụng đang hoạt động hoàn toàn online. Tính năng này sẽ được nghiên cứu phát triển thêm tùy theo nhu cầu và yêu cầu từ các tài khoản. Bạn có thể dùng Sổ Bán hàng trên điện thoại một cách tiện lợi và nhanh chóng mọi lúc mọi nơi để: Tạo đơn hàng, ghi nhận thu chi, công nợ, quản lý khách hàng, kho hàng,…

Sổ Bán Hàng có sử dụng trên máy tính được không? – SoBanHang