Làm sao để biết ai đã xem gian hàng của mình mà tư vấn hỗ trợ?

Chia sẻ bài viết:

Để biết số lượng người đã xem cửa hàng và tương tác với khách hàng bạn vào tính năng Báo cáo cửa hàng trên ứng dụng và theo dõi số lượng khách xem cửa hàng mỗi tháng để có chiến lượt thu hút khách hàng cho các tháng sau.

Tính năng này còn có mục “Hỗ trợ khách đang xem cửa hàng” bằng cách nhắn tin cho khách trong lúc đang xem cửa hàng với điều kiện khách hàng có đăng nhập qua số điện thoại và mã OTP để định danh.

Chia sẻ bài viết: