Cách ghi chép thu chi, sổ nợ trên phiên bản Website

Chia sẻ bài viết:

Nếu bạn thích ghi chép thu chi, sổ nợ trên màn hình lớn, bạn có thể nâng cấp Sổ Bán Hàng PRO để được sử dụng phiên bản Website của Sổ Bán Hàng. Bài viết này Sổ Bán Hàng cung cấp cho bạn:

  • Tạo phiếu thu chi trên phiên bản Website
  • Ghi chép các khoản nợ trên phiên bản Website

Cùng tìm hiểu nhé bạn!

  1. Tạo phiếu thu chi

Tạo phiếu thu

Tại trang chủ, nhấn Thu chi (1) > Tạo phiếu thu (2) > nhập các thông tin: Số tiền, Ngày, Phân loại, Nguồn tiền, Tải ảnh, Ghi chú (3) > Xác nhận (4)

Tạo phiếu chi

Bạn cũng làm tương tự các bước như tạo phiếu thu nhưng nhấn Tạo phiếu chi nha.

  1. Ghi chép các khoản nợ

Tôi cho nợ

Taị trang Tổng quan, di chuyển xuống vùng Tổng thu chi tháng này, tại đây bạn nhấn Tôi cho nợ (1) > nhập các thông tin: Khách hàng, Số tiền, Ngày, Ghi chú (2) > Xác nhận (3)

Tôi mượn nợ

Bạn cũng làm tương tự các bước như tạo giao dịch Tôi cho nợ nhé!

Chúc bạn thành công!

Chia sẻ bài viết: