Thẻ: SoBanHang Web

Read our latest blog posts

Cách tạo đơn hàng trên phiên bản Website

Để giúp bạn thuận tiện khi sử dụng quản lý bán hàng trên phiên bản Website, Sổ...

Xem thêm

Quản lý khách hàng trên phiên bản Website

Khi tải và cài đặt ứng dụng Sổ Bán Hàng, bạn mặc định được dùng 2 phiên...

Xem thêm

Cách ghi chép thu chi, sổ nợ trên phiên bản Website

Nếu bạn thích ghi chép thu chi, sổ nợ trên màn hình lớn, bạn có thể nâng...

Xem thêm

Hướng dẫn tạo sản phẩm trên Sổ Bán Hàng phiên bản...

Muốn bán được hàng phải có sản phẩm. Sổ Bán Hàng đã có bài viết hướng dẫn...

Xem thêm