Quản lý khách hàng trên phiên bản Website

Chia sẻ bài viết:

Khi tải và cài đặt ứng dụng Sổ Bán Hàng, bạn mặc định được dùng 2 phiên bản trên điện thoại và trên máy tính. Nhưng để sử dụng đầy đủ các tính năng trên phiên bản máy tính bạn cần nâng cấp Sổ Bán Hàng PRO.

Phiên bản Website hỗ trợ bạn có nhu cầu quản lý bán hàng trên máy tính với những tính năng cơ bản và để sử dụng đầy đủ tính năng bạn dùng phiên bản điện thoại nhé. Tuy nhiên, Sổ Bán Hàng vẫn hướng dẫn bạn quản lý khách hàng trên phiên bản Website để bạn không bị bối rối.

  1. Thêm khách hàng mới

Tại trang chủ, nhấn Khách hàng (1) > Thêm khách hàng (2) > Nhập thông tin: Tên, Số điện thoại, Địa chỉ > Lưu (3)

  1. Chỉnh sửa thông tin khách hàng

Tại trang chủ, nhấn Khách hàng (1) > tìm kiếm khách hàng tại Thanh tìm kiếm (2) > chọn Khách hàng (3) > Chỉnh sửa một trong các thông tin: Tên, Số điện thoại, Địa chỉ (4) > Lưu (5)

  1. Tìm kiếm lịch sử mua hàng của khách hàng

Tại trang chủ, nhấn Khách hàng (1) > tìm kiếm khách hàng tại Thanh tìm kiếm (2) > chọn Khách hàng (3) cần xem lịch sử mua hàng. Tại trang chi tiết khách hàng, bạn có thể xem toàn bộ các thông tin mua hàng, khoản nợ, lịch sử tích điểm hoặc ghi chú.

Chúc bạn thành công!

Chia sẻ bài viết: