Quản lý giao diện

Chia sẻ bài viết:

Sản phẩm rõ ràng – Khách càng dễ mua – Đơn nổ ào ào. Cửa hàng Online/ Website bán hàng của bạn có tỷ lệ ra đơn tốt hay không thì việc đầu tiên khi khách hàng ghé thăm cửa hàng của bạn các sản phẩm phải được sắp xếp rõ ràng, dễ tìm kiếm.

Giao diện của một cửa hàng như vẻ bề ngoài của con người càng đẹp càng thu hút. Bài viết này Sổ Bán Hàng cung cấp cho bạn thông tin để tạo giao diện Website hấp dẫn, ra đơn liên hoàn.

Chia sẻ bài viết: