Quản lý danh mục sản phẩm

Chia sẻ bài viết:

Hàng hoá gọn hàng, tồn kho chính xác! Quản lý sản phẩm tốt giúp bạn quản lý tồn kho hàng hoá thảnh thơi, hiệu quả. Các sản phẩm được phân loại rõ ràng dễ tìm kiếm, giúp khách hàng tìm kiếm sản phẩm dễ dàng tăng tỷ lệ chốt đơn. Bạn có thể nhóm các sản phẩm lại theo danh mục (Quần áo, Hàng khuyến mại, Phụ kiện…) hoặc gắn nhãn làm nổi bật sản phẩm bán chạy, sản phẩm mới của cửa hàng.

Để quản lý danh mục sản phẩm hiệu quả tăng tỷ lệ ra đơn cho chủ cửa hàng Online, bạn cần:

Chia sẻ bài viết: