Hướng dẫn quản lý kho sản phẩm, hàng hoá

Ứng dụng Kho hàng trong Kho ứng dụng cung cấp cho bạn toàn bộ các thông tin quản lý kho sản phẩm, hàng hoá.

Bạn có thể xem thông tin sản phẩm, số lượng tồn kho, giá vốn, Sổ kho quản lý xuất nhập kho, Sổ nhập hàng quản lý nhập hàng hoặc tạo các phiếu nhập kho, phiếu điều chỉnh giảm khi kiểm hàng, In tem mã vạch cho sản phẩm tại đây.

Để mở trang Quản lý kho hàng, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Tại trang chủ, nhấn Xem thêm (1), chọn Kho hàng (2) trong Kho ứng dụng để mở Quản lý kho

Để quản lý kho sản phẩm, hàng hoá chính xác, hiệu quả bạn nhớ cài đặt các thông tin chi tiết sau cho sản phẩm:

Câu hỏi thường gặp:

  1. Tôi không thấy mục tồn kho nâng cao trong chi tiết sản phẩm phải làm sao?

Mục này sẽ được tạm ẩn để bật hiển thị cho tính năng này trong chi tiết sản phẩm bạn chọn vào dấu 3 chấm > chọn cài đặt sản phẩm > bật tính năng tồn kho nâng cao > cập nhật.

Sau đó tính năng này sẽ được hiển thị trong phần chi tiết sản phẩm. Sau này khi bạn cần bật tắt mục này trong chi tiết sản phẩm bạn đều có thể chỉnh sửa để lúc tạo sản phẩm điền thông tin nhanh hơn.