Hướng dẫn quản lý kho sản phẩm, hàng hoá

Chia sẻ bài viết:

Ứng dụng Kho hàng trong Kho ứng dụng cung cấp cho bạn toàn bộ các thông tin quản lý kho sản phẩm, hàng hoá.

Bạn có thể xem thông tin sản phẩm, số lượng tồn kho, giá vốn, Sổ kho quản lý xuất nhập kho, Sổ nhập hàng quản lý nhập hàng hoặc tạo các phiếu nhập kho, phiếu điều chỉnh giảm khi kiểm hàng, In tem mã vạch cho sản phẩm tại đây.

Để mở trang Quản lý kho hàng, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Tại trang chủ, nhấn Xem thêm (1), chọn Kho hàng (2) trong Kho ứng dụng để mở Quản lý kho

Để quản lý kho sản phẩm, hàng hoá chính xác, hiệu quả bạn nhớ cài đặt các thông tin chi tiết sau cho sản phẩm:

Câu hỏi thường gặp:

Tôi không thấy mục tồn kho nâng cao trong chi tiết sản phẩm phải làm sao?

5 ngày thành công cùng Sổ Bán Hàng

Sổ Bán Hàng PRO có gì?

Chia sẻ bài viết: