Làm sao để quét mã vạch sản phẩm?

Chia sẻ bài viết:

Để quét mã vạch sản phẩm, bạn làm theo hướng dẫn sau:

  1. Quét mã vạch sản phẩm để lên đơn hàng tại Tạo đơn

2. Quét mã vạch sản phẩm để tìm kiếm thông tin về sản phẩm tại Sản phẩm

3. Quyét mã vạch sản phẩm để nhập kho tại Kho hàng

Nếu sản phẩm của bạn mất hoặc không có mã vạch hãy In tem mã vạch để quản lý tồn kho chính xác, không thất thoát

Chia sẻ bài viết: