Tổng quan quản lý kho hàng

Chia sẻ bài viết:

Đối với nhà bán hàng, bên cạnh công việc kiểm soát, quản lý bán hàng thì quản lý kho là một công việc quan trọng không kém.

Quản lý hàng hóa trong kho tốt sẽ giúp tăng hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của cửa hàng. Nắm được tình trạng tồn kho, lịch sử xuất nhập, hàng tồn của sản phẩm.

Ứng dụng quản lý bán hàng, quản lý kho hàng Sổ Bán Hàng hỗ trợ bạn các tính năng sau:

  1. Nhập hàng
  1. Kiểm hàng
  1. Sổ chi tiết và báo cáo
  1. In tem mã vạch sản phẩm

In tem mã vạch sản phẩm

Chia sẻ bài viết: