Hướng dẫn chỉnh sửa các giao dịch thu, chi

Chia sẻ bài viết:

Để chỉnh sửa thông tin giao dịch thu, chi thì đều làm chung các bước như sau.

Bước 1: Chọn giao dịch thu,chi cần chỉnh sửa

Vào mục Thu chi (góc dưới màn hình, vị trí số 4 từ trái qua phải)

Tại đây, bạn chọn giao dịch thu chi cần chỉnh sửa

Bước 2: Chỉnh sửa giao dịch thu chi

  1. Nếu bạn muốn xóa giao dịch
  • Chọn Xóa, sau đó ấn Đồng ý (nếu đổi ý chọn Quay lại)

       2. Nếu muốn chỉnh sửa giao dịch thu chi

  • Chọn Chỉnh sửa, nhập thông tin cần chỉnh sửa rồi ấn Cập nhật

Vậy là bạn đã chỉnh sửa giao dịch thu chi thành công ^^

Chia sẻ bài viết: