Hướng dẫn chỉnh sửa các giao dịch thu, chi

Hoang Tran

Để chỉnh sửa thông tin giao dịch thu, chi thì đều làm chung các bước như sau.

Bước 1: Chọn giao dịch thu,chi cần chỉnh sửa

Vào mục Thu chi (góc dưới màn hình, vị trí số 4 từ trái qua phải)

Tại đây, bạn chọn giao dịch thu chi cần chỉnh sửa

Bước 2: Chỉnh sửa giao dịch thu chi

  1. Nếu bạn muốn xóa giao dịch
  • Chọn Xóa, sau đó ấn Đồng ý (nếu đổi ý chọn Quay lại)

       2. Nếu muốn chỉnh sửa giao dịch thu chi

  • Chọn Chỉnh sửa, nhập thông tin cần chỉnh sửa rồi ấn Cập nhật

Vậy là bạn đã chỉnh sửa giao dịch thu chi thành công ^^

More great articles

Cách thay đổi địa chỉ của cửa hàng

🌟 Địa chỉ là nơi khách hàng có thể đến để lấy hàng đã đặt.Mô tả cửa hàng là lời…

Read Story

Cách sửa giá khuyến mãi sản phẩm

Thường xuyên cập nhật giá khuyến mãi sản phẩm để khách hàng biết là đang mua được món hời, sẽ…

Read Story

Hướng dẫn Tạo đơn hàng nhanh trên ứng dụng Sổ Bán Hàng

Bạn đang gặp khó khăn trong việc quản lý bán hàng vì có quá nhiều đơn hàng lẻ tẻ phải…

Read Story
Arrow-up