Cách ghi lại các khoản chi trên SoBanHang

Chia sẻ bài viết:

Bước 1: Vào mục Thu chi

Tại trang chủ, chọn mục Thu chi (góc dưới màn hình, vị trí thứ 4 từ trái qua). Tại mục Thu chi, để lưu lại các khoản đã chi, chọn Khoản chi.

Bước 2: Nhập thông tin khoản đã chi

Nhập các thông tin sau:

  • Số tiền đã chi
  • Chọn Chưa trả hay đã trả
  • Ngày giao dịch
  • Phân loại: mục đích chi 
  • Ghi chú: nếu cần ghi lại các thông tin liên quan đến khoản chi (không bắt buộc phải điền)
  • Ảnh giao dịch: ảnh, giấy tờ liên quan

Nhập các thông tin, ấn Tạo khoản chi mới, là bạn đã hoàn thành việc lưu thông tin khoản chi 

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin

Khoản chi sau khi tạo xong sẽ được lưu lại ở lịch sử giao dịch

Bạn có thể xóa/chỉnh sửa lại thông tin bất cứ lúc nào bằng cách Ấn vào giao dịch đó rồi chọn Xóa hoặc chỉnh sửa.

Chia sẻ bài viết: