Tổng quan về quản lý khách hàng 

Chia sẻ bài viết:

Quản lý khách hàng giúp bạn theo dõi được danh sách các khách hàng của mình để có những chương trình tri ân phù hợp tới từng nhóm khách hàng giúp tăng tỷ lệ ra đơn cũng như tăng số lượng khách hàng “ruột”.

Danh sách luôn được cập nhật mới khi bạn thêm mới khách trong thao tác tạo đơn hàng hoặc thêm mới khách hàng thủ công.

Nhờ công cụ tìm kiếm thông minh bạn dễ dàng tìm được thông tin khách hàng nhanh chóng và có thể theo dõi, hình thành danh sách khách hàng thân thiết để đề ra những chiến lược chăm sóc khách hàng hợp lý giúp tăng tỷ lệ quay lại mua hàng.

Trong quản lý khách hàng Sổ Bán Hàng sẽ hướng dẫn bạn :

  1. Cách thêm khách hàng mới
  2. Chỉnh sửa, xoá thông tin khách hàng
  3. Xem thông tin/ lịch sử mua hàng của khách
  4. Tìm kiếm khách hàng
  5. Tích điểm khách hàng
Chia sẻ bài viết: