Cách thay đổi mô tả cửa hàng

Chia sẻ bài viết:

🌟 Mô tả cửa hàng là lời giới thiệu nhanh về cửa hàng, các mặt hàng bạn đang bán.

Bước 1:

Tại trang chủ của ứng dụng, chọn mục Cửa Hàng (góc dưới tay trái) để vào trang thông tin chung của Cửa hàng Số.

 

Chọn Thông Tin Tài Khoản (Góc trên tay trái, phía dưới Tên Tài Khoản) để vào trang Chi Tiết Cửa Hàng.

Bước 2:

Tại Chi tiết cửa hàng, Chọn Mô tả cửa hàng, xóa mô tả cũ và nhập lại mô tả cửa hàng mới. Ấn Cập nhật để hoàn thành việc thay đổi mô tả cửa hàng.

CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ ĐỔI MÔ TẢ CỬA HÀNG THÀNH CÔNG

Chia sẻ bài viết: