Cách thay đổi loại hình kinh doanh của cửa hàng

Chia sẻ bài viết:

🌟 Loại hình kinh doanh là phân loại mặt hàng kinh doanh của cửa hàng để khách hàng dễ dàng tìm kiếm hơn.


Bước 1:

Tại trang chủ của ứng dụng, chọn mục Cửa Hàng (góc dưới tay trái) để vào trang thông tin chung của Cửa hàng Số.

 

Chọn Thông Tin Tài Khoản (Góc trên tay trái, phía dưới Tên Tài Khoản). để vào trang Chi Tiết Cửa Hàng.

 

Bước 2:

Tại Chi tiết cửa hàng, chọn các loại hình kinh doanh phù hợp với mặt hàng cửa hàng đang bán. Ấn Xác nhận, để hoàn thành việc thay đổi loại hình kinh doanh.
*Chọn Khác nếu mặt hàng kinh doanh không có trong danh sách loại hình kinh doanh được ghi sẵn.
*Có thể chọn nhiều loại hình kinh doanh

CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ ĐỔI LOẠI HÌNH KINH DOANH THÀNH CÔNG ^^

Chia sẻ bài viết: