Cách thay đổi địa chỉ của cửa hàng

Chia sẻ bài viết:

🌟 Địa chỉ là nơi khách hàng có thể đến để lấy hàng đã đặt.Mô tả cửa hàng là lời giới thiệu nhanh về cửa hàng, các mặt hàng bạn đang bán.


Bước 1:

Tại trang chủ của ứng dụng, chọn mục Cửa Hàng (góc dưới tay trái) để vào trang thông tin chung của Cửa hàng Số.

 

Chọn Thông Tin Tài Khoản (Góc trên tay trái, phía dưới Tên Tài Khoản) để vào trang Chi Tiết Cửa Hàng.

Bước 2:

Tại Chi tiết cửa hàng, Chọn Địa chỉ, nhập vào địa chỉ cửa hàng mới theo các thông tin theo hướng dẫn tại mục địa chỉ cửa hàng

a. Địa chỉ cửa hàng

Điền các thông tin:

  • Tỉnh/Thành phố
  • Quận/Huyện
  • Phường/Xã
  • Địa chỉ chi tiết

Chọn Xác nhận vị trí để tìm kiếm vị trí cửa hàng trên bản đồ tại Chọn vị trí cửa hàng của bạn

b. Chọn vị trí cửa hàng của bạn

Di chuyển dấu móc sao cho chỉ đúng địa chỉ của bạn theo bản đồ. Chọn Lưu vị trí khi hoàn thành

c. Xác nhận vị trí

Màn hình quay lại Địa chỉ cửa hàng, chọn Xác nhận vị trí để lưu thông tin địa chỉ thay đổi.

Bước 3:

Ấn Cập nhật để hoàn thành việc thay đổi địa chỉ cửa hàng.

CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ ĐỔI ĐỊA CHỈ THÀNH CÔNG ^^

Chia sẻ bài viết: