Cách lưu lại thông tin khoản thu trên Sổ Bán Hàng

Chia sẻ bài viết:

Bước 1: Vào mục Thu chi

Tại trang chủ, chọn mục Thu chi (góc dưới màn hình, vị trí thứ 4 từ trái qua). Tại mục Thu chi, để lưu lại các khoản đã chi, chọn Khoản thu.

Bước 2: Nhập thông tin khoản đã thu

Nhập các thông tin sau:

  • Số tiền đã thu
  • Chọn Chưa nhận (nếu tiền chưa về tay) hay đã nhận
  • Ngày giao dịch
  • Phân loại: mục đích chi 
  • Ghi chú: nếu cần ghi lại các thông tin liên quan đến khoản thu (không bắt buộc phải điền)
  • Ảnh giao dịch: ảnh, giấy tờ liên quan

Nhập các thông tin, ấn Tạo khoản thu mới, là bạn đã hoàn thành việc lưu thông tin khoản thu.

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin

Khoản thu sau khi tạo xong sẽ được lưu lại ở lịch sử giao dịch.

Bạn có thể xóa/chỉnh sửa lại thông tin bất cứ lúc nào bằng cách Ấn vào giao dịch đó rồi chọn Xóa hoặc chỉnh sửa.

Chia sẻ bài viết: