Cách lưu lại thông tin khoản thu trên Sổ Bán Hàng

Hoang Tran

Bước 1: Vào mục Thu chi

Tại trang chủ, chọn mục Thu chi (góc dưới màn hình, vị trí thứ 4 từ trái qua). Tại mục Thu chi, để lưu lại các khoản đã chi, chọn Khoản thu.

Bước 2: Nhập thông tin khoản đã thu

Nhập các thông tin sau:

  • Số tiền đã thu
  • Chọn Chưa nhận (nếu tiền chưa về tay) hay đã nhận
  • Ngày giao dịch
  • Phân loại: mục đích chi 
  • Ghi chú: nếu cần ghi lại các thông tin liên quan đến khoản thu (không bắt buộc phải điền)
  • Ảnh giao dịch: ảnh, giấy tờ liên quan

Nhập các thông tin, ấn Tạo khoản thu mới, là bạn đã hoàn thành việc lưu thông tin khoản thu.

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin

Khoản thu sau khi tạo xong sẽ được lưu lại ở lịch sử giao dịch.

Bạn có thể xóa/chỉnh sửa lại thông tin bất cứ lúc nào bằng cách Ấn vào giao dịch đó rồi chọn Xóa hoặc chỉnh sửa.

More great articles

Hướng dẫn chỉnh sửa các giao dịch thu, chi

Để chỉnh sửa thông tin giao dịch thu, chi thì đều làm chung các bước như sau. Bước 1: Chọn…

Read Story

4 bước hướng dẫn ghi chép thu chi cực nhanh và chi tiết

Nhớ nhớ quên quên, thu chi lẫn lộn? Đã có ứng dụng SỔ BÁN HÀNG! Với tính năng ghi chép,…

Read Story

Giới thiệu các tính năng có trong “Sổ nợ”

Sổ nợ (góc dưới màn hình) là tính năng giúp người sử dụng lưu lại thông tin các khoản vay,…

Read Story
Arrow-up