Hướng dẫn tìm kiếm sản phẩm và lọc danh sách sản phẩm trên Website

Chia sẻ bài viết:

Bài viết này, Sổ Bán Hàng hướng dẫn bạn tìm kiếm sản phẩm và lọc danh sách sản phẩm trên Website tiết kiệm thời gian.

  1. Hướng dẫn tìm kiếm sản phẩm trên Website

Tại trang chủ, nhấn Sản phẩm (1), sau đó nhập tên sản phẩm cần tìm kiếm hoặc mã SKU (2) trên thanh tìm kiếm ở trang Sản phẩm để tìm kiếm sản phẩm trong danh sách sản phẩm dài dằng dặc của bạn.

  1. Hướng dẫn lọc danh sách sản phẩm trên Website

Việc tạo Danh mục sản phẩm giúp bạn dễ dang lọc danh sách sản phẩm theo nhóm khi cần. Hãy thực hiện theo hướng dẫn để lọc được danh sách sản phẩm theo nhu cầu của bạn nhé!

Tại trang Sản phẩm, bạn có 2 cách lọc danh sách sản phẩm trên Website

Cách 1: Nhấn chọn vào danh mục hiển thị ngay trên thanh menu

Cách 2: Nhấn vào dấu ba chấm trên thanh menu (1) và chọn danh mục sản phẩm cần lọc (2)

Chia sẻ bài viết: