Sổ Bán Hàng có sử dụng trên máy tính được không?

Ứng dụng Sổ Bán Hàng ngoài sử dụng trên điện thoại thì đã cho ra mắt phiên bản website truy cập và sử dụng trực tiếp trên máy tính, bạn không cần cài đặt ứng dụng về máy.

Để sử dụng bản web bạn truy cập vào trang quanly.sobanhang.com và dùng mã QR code trên ứng dụng để đăng nhập. Tính năng hỗ trợ chủ cửa hàng thực hiện thao tác nhập xuất hàng hóa nhanh và tiện lợi hơn.

Hướng dẫn đăng nhập Sổ Bán Hàng – SoBanHang